De bedrijfsunits Gouwe park

Het plan omvat 18 bedrijfsunits gelegen aan een mandelige binnenstraat die bereikbaar is vanaf de Kleine Esch. Aan deze binnenstraat liggen de toegangen van de units middels een voordeur en een overheaddeur (met een hoogte van 4 m). De units hebben een vrije hoogte van circa 7,5 meter Elke bedrijfsunit heeft voor de unit minimaal 2 parkeerplaatsen voor eigen gebruik..

Centrale ligging en bereikbaarheid

Gouwe Park ligt centraal in de regio Midden-Holland in de nabijheid van het Gouwe Aquaduct. Het bedrijventerrein is gelegen op grondgebied van de gemeente Zuidplas en wordt omsloten door de rijkswegen A20 en A12. Gouwe Park heeft sinds 2015 een representatieve hoofdontsluiting op de Provincialeweg nabij de Coenecoopbrug.

Gouwe Park is, mede door de nieuwe parallelle infrastructuur, en ligging naast de rijkswegen A20 en A12, uitstekend bereikbaar.

Hoogwaardige visuele kwaliteit

In het beeldkwaliteitsplan voor Gouwe Park zijn richtlijnen en eisen opgenomen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte, algemene beeldkwaliteitscriteria voor gebouwen en architectuur en reclames, terreininrichting en aanvullende criteria voor de beeldbepalende zones van het bedrijventerrein. Het beeldkwaliteitsplan is een belangrijk instrument voor de hoogwaardige en duurzame invulling van het bedrijventerrein.

Duurzaamheid

Het Bedrijvenschap streeft naar de duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein Gouwe Park. Dit geldt voor zowel het bedrijventerrein zelf als voor de bedrijfsgebouwen. De isolatiewaarde van de gevels, het dak en de vloer voldoend aan de nieuwste bouwbesluit-eisen waardoor uw energielasten beperkt zullen zijn. Een voorbeeld van duurzaamheid op het Bedrijventerrein zijn de natuurvriendelijke oevers die worden aangelegd in de openbare ruimten.

Parkmanagement

Parkmanagement is voor het Bedrijvenschap een belangrijk instrument om de kwaliteit van het bedrijventerrein Gouwe Park op een hoog peil te brengen en te houden. Bedrijven die zich in het gebied willen vestigen, zijn verplicht deel te nemen aan een basispakket voor parkmanagement. Dit pakket bestaat in ieder geval uit een collectief bedrijfverwijssysteem, collectieve beveiliging van het openbaar gebied en vervoersmanagement. Bedrijven kunnen ervoor kiezen deze parkmanagementfaciliteiten uit te breiden.

Het plan en de bedrijfsunits

De units aan de Kleine Esch hebben zowel zicht op de binnenstraat als op de Centumbaan Bij deze units zijn in zowel de voor- als de achtergevel raamkozijnen voorzien. De kozijnen aan de Centrumbaan kunnen op diverse locaties gepositioneerd worden of eenvoudig worden uitgebreid. Hierdoor bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kantoorruimte te creëren op de begane grond of op de optionele verdieping met zicht op de Centrumbaan. Bij de units aan de andere zijde van de binnenstraat is het eenvoudig mogelijk om bijvoorbeeld op de verdieping een kantoorruimte te creëren met zicht op de binnenstraat.

De units zijn met een vrije hoogte van circa 7,50 m zeer royaal van opzet zodat de units voor vele bedrijfsdoeleinden geschikt zijn. Door deze royale hoogte is het bijvoorbeeld goed mogelijk om bedrijfsactiviteiten te voeren op de begane grond met daarboven een kantoor. De toelaatbare vloerbelasting bedraagt 1500 kg/m2

Er wordt veel flexibiliteit geboden om de unit op uw specifieke wensen af te stemmen. U kunt denken aan het laten plaatsen van binnenwanden, het leggen van een verdiepingsvloer, het volledig afwerken van de unit enz. De keuze is aan u.

Unit details